Matura 2017. Odwołania

Matura 2017. Odwołania

Nowy rok szkolny 2016/2017 to rok zmian w szkolnictwie. Wprowadzono bowiem szereg nowych rzeczy i zmieniono dotychczasowe. Zmiany te dotyczą zarówno szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. W tym artykule skupimy się na tym, co najbardziej interesuje tegorocznych maturzystów, a mianowicie na nowych środkach odwoławczych dla zdających egzamin dojrzałości. O jakich zmianach mowa?

Przede wszystkim maturzyści będą mogli nie tylko zobaczyć swoją pracę, ale także ją sfotografować. W ten sposób osoby zdające maturę będą mogły pokazać swoją pracę innym ekspertom (widniejącym na liście), którzy stwierdzą, czy praca została poprawnie sprawdzona czy też nie. Jeśli specjalista dopatrzy się błędów i stwierdzi, że praca została źle oceniona, będzie można się odwoływać, ale już na drodze sądowej.

W wyniku takich zmian postanowiono utworzyć specjalne Kolegium Arbitrażowe.

Taką listę ekspertów będzie sporządzało i czuwało nad nią Ministerstwo Edukacji Zawodowej. Będzie także rozpatrywało ewentualne sporne kwestie wynikające ze sprawdzania matur. Na liście będą uwzględnieni eksperci ze wszystkim przedmiotów, choć największy nacisk będzie się kładło na specjalistów z przedmiotów ścisłych, bo to właśnie z takich przedmiotów jest najwięcej problemu każdego roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi