Matura z biologii – genetyka, najważniejsze pojęcia

Matura z biologii – genetyka, najważniejsze pojęcia

Genetyka bardzo często pojawia się na maturze z biologii. Być może tak będzie i w tym roku. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych pojęć związanych z genetyką, jakie warto powtórzyć sobie przed egzaminem dojrzałości, który zbliżą się już dużymi krokami…

DNADNA – jest to kwas dezoksyrybonukleinowy. To w nim zawarta jest informacja genetyczna. DNA mieści się w jądrze komórkowym. DNA zbudowany jest z długich nici i cząsteczek (jak na rysunku obok). Ważna informacja: DNA buduje chromosomy (siedliska genów).

RNA – kwas rybonukleinowy, ten kwas buduje rybosomy (rybosomy biorą udział w biosyntezie białek). RNA zbudowany jest z pojedynczej nici.

GEN – pojedyncza jednostka informacji genetycznej, buduje DNA, układa kod genetyczny.

KOD GENETYCZNY – jak sama nazwa wskazuje, kod genetyczny zawiera zapis informacji genetycznej. Mieści się w cząsteczkach DNA, w jądrze komórkowym.

ALLELE – jedna z form tego samego genu. Allel zajmuje takie samo miejsce w chromosomach, jednak wywołuje inne wykształcenie się tej samej cechy.

Jeśli genetyka, to prawa Mendla.

Pierwsze prawo Mendla – tzw. prawo czystości gamet. Prawo to mówi o tym, że każda dojrzała komórka posiada tylko jeden allel z każdej pary alleli.

Drugie prawo Mendla – tzw. prawo niezależnej segregacji cech. Cecha genu, uwarunkowana jedną parą genów jest dziedziczona bez względu od cech, którą warunkuje druga para genów. W tym przypadku obserwuje się rozszczepienie fenotypów w stosunku 9:3:3:1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi