Maturzyści z dysleksją

Za ponad dwa miesiące maturzyści zmierzą się z egzaminem dojrzałości, którego wyniki albo okażą się furtką do kolejnego etapu w życiu, albo pozbawią złudzeń na dalsze kształcenie. Większość zdających ma świadomość, że dobrze zdana matura pomoże im osiągnąć wyznaczony cel, czyli dostanie się na wymarzone studia, inni nie zwracają na to większej uwagi. Niektórzy kombinują, jak ułatwić sobie zdanie matury starając się o orzeczenie stwierdzające dysleksję, dysgrafię lub dyskalkulię… Czy jednak rzeczywiście taka matura jest łatwiejsza? Czy warto otrzymać takie zaświadczenie?

Dyslektycy na egzaminie maturalnym mają prawo przystąpić do egzaminów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań edukacyjnych. Jeśli u zdającego wykryto dysgrafię, może on pisać pracę na komputerze, ale będzie ona sprawdzana na takich samych warunkach co prace pozostałych maturzystów. Istnieje także szansa, aby praca była sprawdzana z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów, jeśli u zdającego stwierdzi się duże problemy z nauką.

Wszystkie wymagania zostały uwzględnione w piśmie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pismo dostępne jest tutaj. Warto przejrzeć sobie treść rozporządzenia, jeśli rzeczywiście posiadamy pismo z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tekście zawarte są konkretne daty, m.in. do kiedy należy przedłożyć pismo z poradni, ile czasu na to mamy itp.

  • dysleksja – brak umiejętności czytania,
  • dysgrafia – zaburzenia w pisaniu,
  • dyspraksja – zaburzenia związane z niewłaściwą pracą mięśni,
  • dysortografia – zaburzenia w pisowni wyrazów, popełnianie błędów ortograficznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi