Osoby niepełnosprawne na maturze

Osoby niepełnosprawne na maturze

Maturzyści posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej zdają egzamin dojrzałości w nieco inny sposób, niż ich rówieśnicy. W związku z tym szkoła powinna dostosować miejsce, w którym będzie zdawany egzamin, by ułatwić osobie zdającej nie tylko swobodne poruszanie się, ale także móc spełnić wszelkie potrzeby związane ze stanem zdrowia ucznia. 

Osoba poruszająca się na wózku powinna mieć zapewnione odpowiednio szerokie wjazdy do sal, zwłaszcza podczas egzaminu ustnego. Poza tym taka osoba powinna mieć swojego opiekuna, który pomógłby mu nie tylko w poruszaniu się, ale także przy obsłudze sprzętu, np. podczas zdawania matury z informatyki.

Warto także podkreślić, że maturzyści posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, mają przedłużony czas zdawania egzaminu ustnego z języka polskiego i z języka obcego o 15 minut. Poza tym, osoby z porażeniem mózgowym zdają maturę na podstawie specjalnego arkusza egzaminacyjnego oraz płyty CD, której nagranie jest także przystosowane do osoby niepełnosprawnej (osoba w nagraniu czyta wolno i stosuje odpowiednio długie przerwy itp.). W takim przypadku istnieje możliwość przedłużenia egzaminu pisemnego nawet o 30 minut.

W tym momencie mówimy o osobach niepełnosprawnych, ale podobne zastosowania kieruje się także do osób niesłyszących, niewidomych, z przewlekłymi chorobami itp. Wszystkie opcje są dokładnie opisane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto się z nimi zapoznać, nie tylko będąc osobą z wyżej wymienionymi dysfunkcjami, ale także będąc nauczycielem, który na co dzień ma do czynienia z taką osobą.

źródło: www.cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi