Powołanie Rady Naukowej CKE

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik, powołał członków Rady Naukowej CKE. Swój komunikat ogłosił 7 października na stronie CKE. Treść komunikatu jest następująca:

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 9d ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz § 6 statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r.  w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z dniem 7 października 2015 r. powołałem RADĘ NAUKOWĄ Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rada Naukowa jest organem doradczym dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie planów Komisji przygotowanych przez dyrektora Komisji oraz wnioskowanie o podjęcie prac badawczych oraz ewaluacyjnych.

Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej odbędzie się 21 października 2015 r.

Zaproszenie do udziału w pracach Rady Naukowej przyjęli wybitni przedstawiciele świata polskiej nauki, reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy, posiadający ogromy dorobek naukowy i organizacyjny oraz przewodniczący lub czynnie uczestniczący w pracach znamienitych instytucji krajowych oraz zagranicznych.

W skład Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

1. Dr hab. prof. UW Jolanta CHOIŃSKA-MIKA

2. Prof. dr hab. Hanna KOMOROWSKA-JANOWSKA

3. Prof. dr hab. Krzysztof KONARZEWSKI

4. Prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI

5. Dr hab. prof. UW Zbigniew MARCINIAK

6. Dr hab. prof. UG Maciej MICHALSKI

7. Dr Tadeusz MOSIEK

8. Prof. dr hab. Andrzej SĘKOWSKI

9. Prof. dr hab. Krzysztof SPALIK

10. Dr Maria Krystyna SZMIGEL

11. Dr hab. prof. UŁ Robert ZAKRZEWSKI

Więcej informacji na temat poszczególnych członków Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie tutaj.

Źródło: cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi