Przedmioty dodatkowe na maturze. Co wybrać?

Przedmioty dodatkowe na maturze. Co wybrać?

Przystępując do egzaminu dojrzałości maturzysta musi zdać obowiązkowo trzy przedmioty, tj. język polski, matematykę oraz język obcy. Oprócz tego, zdający musi przystąpić obowiązkowo do jednego dodatkowego egzaminu w części pisemnej, a także ma możliwość zdawania matury jeszcze z nie więcej niż pięciu dodatkowych przedmiotów. O jakich przedmiotach mowa?

 

Część pisemna

Poziom rozszerzony:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej
 • język litewski jako język mniejszości narodowej
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny:

 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski

Część ustna:

Bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym

 • język angielski ‎
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski

Bez określania poziomu:

 • język białoruski jako język mniejszości narodowej
 • język litewski jako język mniejszości narodowej
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny

źródło: www.cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi