kierunek intermedia

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Publiczna uczelnia artystyczna, założona 15 października 1945 r. Kształci studentów na I, II i III stopniu studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obecnie oferuje edukację na pięciu wydziałach. Funkcje rektora pełni prof. Ludmiła Ostrogórska. »

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Państwowa uczelnia poznańska, założona w 1919 r. Oferuje kształcenie na 14 kierunkach artystycznych w ramach utworzonych 8 wydziałów. Liczba studentów wynosi ok. 1,5 tys. Obecnym rektorem uczelni jest prof. Marcin Berdyszak. »

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Państwowa wyższa szkoła, założona w 1818 r. Kształci studentów na sześciu wydziałach: graficznym, architektury wnętrz, form przemysłowych, konserwacji i restauracji dział sztuki oraz malarstwa i rzeźby. Jak sama nazwa wskazuje patronem uczelni jest wybitny polski malarz Jan Matejko. Funkcję rektora pełni obecnie Stanisław Tabisz. »

Przejdź do paska narzędzi