kierunek inżynieria zarządzania

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jedna z największych niepublicznych uczelni w województwie wielkopolskim. Została założona w 1994 roku. Oferuje kształcenie na I i II stopniu. W Poznaniu istnieje Wydział Finansów i Bankowości, w ramach którego można podjąć studia na kierunkach ekonomicznych i humanistycznych. Rektorem uczelni jest obecnie prof. zw. dr hab. Józef Orczyk. »

Politechnika Poznańska

Państwowa uczelnia techniczna, założona w 1919 r. Choć nie posiada swojego patrona ani przewodniego motta, to skupia w sobie ogromną liczbę studentów, a mianowicie ponad 20 tys. żaków. Uczelnia oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach technicznych. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. »

Wyższa Szkoła Bankowa

Toruńska uczelnia niepubliczna, założona 27 sierpnia 1998 r. Kształci studentów na I i II stopniu studiów. Uczelnie oferuje studentom następujące kierunki kształcenia: zarządzanie, turystyka i rekreacja, psychologia w biznesie, prawo w biznesie, pedagogika, inżynieria zarządzania, finanse i rachunkowość i bezpieczeństwo wewnętrzne. Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz. »

Przejdź do paska narzędzi