kierunek matematyka stosowana

Politechnika Gdańska

Publiczna uczelnia o profilu technicznym, założona 6 października 1904 roku. Motto uczelni brzmi: „Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem”. Politechnika Gdańska oferuje kształcenie na dziewięciu wydziałach o różnych profilach. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk. »

Politechnika Wrocławska

Państwowa uczelnia techniczna, założona w 1945 r. Oferuje kształcenie na 12 wydziałach technicznych. Liczba studentów wynosi obecnie ponad 30 tys. Studia mogą być podejmowane na I i II stopniu w trybie dziennym i zaocznym. Rektorem uczelni jest aktualnie prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski. »

Przejdź do paska narzędzi