Politechnika Wrocławska

Państwowa uczelnia techniczna, założona w 1945 r. Oferuje kształcenie na 12 wydziałach technicznych. Liczba studentów wynosi obecnie ponad 30 tys. Studia mogą być podejmowane na I i II stopniu w trybie dziennym i zaocznym. Rektorem uczelni jest aktualnie prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.

Wydział Architektury
architektura i urbanistyka
architektura – studia w języku angielskim
gospodarka przestrzenna

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
budownictwo
budownictwo – studia w języku angielskim

Wydział Chemiczny
biotechnologia
chemia
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria materiałowa
technologia chemiczna

Wydział Elektroniki
automatyka i robotyka
elektronika i telekomunikacja
elektronika
informatyka
telekomunikacja
teleinformatyka

Wydział Elektryczny
automatyka i robotyka
elektrotechnika
mechatronika

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
górnictwo i energetyka – studia w języku angielskim
górnictwo i geologia
geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska
environmental engineering
inżynieria środowiska
ochrona środowiska

Wydział Informatyki i Zarządzania
informatyka
inżynieria systemów
zarządzanie
zarządzanie – studia w języku angielskim

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
energetyka
mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
automatyka i robotyka
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
transport
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
fizyka
fizyka techniczna
inżynieria biomedyczna
informatyka
matematyka
matematyka stosowana
optyka

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
elektronika i telekomunikacja
mechatronika

Related Posts

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi