kierunek nanotechnologie i nanomateriały

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Publiczna uczelnie techniczna, założona 7 lipca 1954 r. Kształci studentów na 32 kierunkach w obrębie 7 wydziałów. Patronem uczelni jest Tadeusz Kościuszko. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Natomiast w skład prorektorów wchodzą: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał prof. dr hab. inż. Jan Kazior prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski »

Przejdź do paska narzędzi