Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Publiczna uczelnie techniczna, założona 7 lipca 1954 r. Kształci studentów na 32 kierunkach w obrębie 7 wydziałów. Patronem uczelni jest Tadeusz Kościuszko. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Natomiast w skład prorektorów wchodzą:
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski

Wydział Architektury
architektura
architektura krajobrazu

Wydział Matematyki i Informatyki
fizyka techniczna
informatyka
matematyka
nanotechnologie i nanomateriały

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
elektrotechnika
energetyka
informatyka

Wydział Inżynierii Lądowej
budownictwo
budownictwo (w języku angielskim)
gospodarka przestrzenna
transport

Wydział Inżynierii Środowiska
budownictwo
gospodarka przestrzenna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
biotechnologia
chemia budowlana
inżynieria chemiczna i procesowa
nanotechnologie i nanomateriały
technologia chemiczna

Wydział Mechaniczny
automatyka i robotyka
energetyka
informatyka stosowana
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria biomedyczna
inżynieria materiałowa
inżynieria wzornictwa przemysłowego
mechanika i budowa maszyn
transport
zarządzanie i inżynieria produkcji

Related Posts

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi