kierunek prawno-ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Państwowa uczelnia ekonomiczna, założona w 1926 r. Oferuje kształcenie studentów na pięciu wydziałach: ekonomicznym, gospodarki międzynarodowej, towaroznawstwa, zarządzania oraz informatyki i gospodarki elektronicznej. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Gorynia. »

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Państwowy uniwersytet, założony 4 kwietnia 1919 r. W rankingach uczelni zajmuje wysoką pozycję, mieszcząc się w pierwszej trójce najlepszych uczelni w Polsce. Oferuje kształcenie na 15 wydziałach. Patronem uczelni jest Adam Mickiewicz (1798-1855) – wybitny polski poeta i działacz polityczny. Liczba studentów wynosi ponad 40 tys. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Bronisław Marciniak. »

Przejdź do paska narzędzi