Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Państwowy uniwersytet, założony 4 kwietnia 1919 r. W rankingach uczelni zajmuje wysoką pozycję, mieszcząc się w pierwszej trójce najlepszych uczelni w Polsce. Oferuje kształcenie na 15 wydziałach. Patronem uczelni jest Adam Mickiewicz (1798-1855) – wybitny polski poeta i działacz polityczny. Liczba studentów wynosi ponad 40 tys. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

Wydział Anglistyki
filologia angielska

Wydział Biologii
biologia
ochrona środowiska
biotechnologia
bioinformatyka

Wydział Chemii
chemia

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
filologia polska
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

Wydział Fizyki
astronomia
akustyka
reżyseria dźwięku
biofizyka
fizyka medyczna
fizyka
technologie komputerowe
optometria

Wydział Historyczny
archeologia
etnologia
historia
humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
historia sztuki
muzykologia
wschodoznawstwo

Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka
matematyka
nauczanie informatyki i matematyki

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
geografia
geoinformacja
geologia
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja
gospodarka wodna
zarządzanie środowiskiem

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
politologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie państwem

Wydział Nauk Społecznych
kognitywistyka
psychologia
filozofia
kulturoznawstwo
socjologia
praca socjalna

Wydział Neofilologii
filologia (rosyjska, rosyjska z angielską, rosyjska z ukraińską, rosyjska z lingwistyką stosowaną…)

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja
kierunek prawno-ekonomiczny
prawo europejskie
zarządzanie
administracja

Wydział Studiów Edukacyjnych
pedagogika
pedagogika specjalna

Wydział Teologiczny
teologia
dialog i doradztwo społeczne

Instytut Kultury Europejskiej
komunikacja europejska

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi