kierunek prawo w biznesie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Publiczna katolicka uczelnia, założona  27 lipca 1918. Kształci studentów na siedmiu wydziałach. Budynki uniwersytetu położone są w trzech miejscach Lublina – w centrum miasta, w dzielnicy Konstantynów oraz w dzielnicy Majdanek. Obecnym rektorem jest ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. »

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Niepubliczna uczelnia zawodowa, założona 29 lipca 1998 r. Prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia. W ramach studiów zostały utworzone trzy wydziały o profilu ekonomiczno-prawnym. Funkcję rektora pełni aktualnie doc. dr Elżbieta Kielska. »

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Niepubliczna uczelnia, utworzona 8 lipca 1996 r. Studenci mogą podjąć naukę w ramach 3 wydziałów, w skład których wchodzą takie kierunki, jak: psychologia, prawo, kulturoznawstwo i inne. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. Andrzej Eliasz. »

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jedna z największych niepublicznych uczelni w województwie wielkopolskim. Została założona w 1994 roku. Oferuje kształcenie na I i II stopniu. W Poznaniu istnieje Wydział Finansów i Bankowości, w ramach którego można podjąć studia na kierunkach ekonomicznych i humanistycznych. Rektorem uczelni jest obecnie prof. zw. dr hab. Józef Orczyk. »

Wyższa Szkoła Bankowa

Toruńska uczelnia niepubliczna, założona 27 sierpnia 1998 r. Kształci studentów na I i II stopniu studiów. Uczelnie oferuje studentom następujące kierunki kształcenia: zarządzanie, turystyka i rekreacja, psychologia w biznesie, prawo w biznesie, pedagogika, inżynieria zarządzania, finanse i rachunkowość i bezpieczeństwo wewnętrzne. Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz. »

Przejdź do paska narzędzi