kierunek psychologia w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa

Toruńska uczelnia niepubliczna, założona 27 sierpnia 1998 r. Kształci studentów na I i II stopniu studiów. Uczelnie oferuje studentom następujące kierunki kształcenia: zarządzanie, turystyka i rekreacja, psychologia w biznesie, prawo w biznesie, pedagogika, inżynieria zarządzania, finanse i rachunkowość i bezpieczeństwo wewnętrzne. Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz. »

Przejdź do paska narzędzi