kierunek rzeźba

Uniwersytet Rzeszowski

Publiczna uczelnia, założona 1 września 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski kształci studentów na różnych poziomach, w tym także na studiach doktoranckich. Składa się z 10 wydziałów o różnych profilach. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Aleksander Bobko. »

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Publiczna uczelnia artystyczna, założona 15 października 1945 r. Kształci studentów na I, II i III stopniu studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obecnie oferuje edukację na pięciu wydziałach. Funkcje rektora pełni prof. Ludmiła Ostrogórska. »

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Państwowa uczelnia muzyczna, założona w 1946 r. Kształci przyszłych artystów w zakresie malarstwa, grafiki, wzornictwa i architektury wnętrz. Od 2008 r. patronem uczelni jest polski malarz Eugeniusz Geppert (1890-1979). Funkcję rektora pełni obecnie prof. Piotr Kielan. »

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Najstarsza, bo utworzona w 1816 r., wyższa uczelnia artystyczna w Polsce. Oferuje naukę na 9 wydziałach artystycznych, w ramach których można studiować takie kierunki, jak: malarstwo, grafikę, architekturę wnętrz oraz wiele innych. Akademia położona jest na Krakowskim Przedmieściu. Prof. Adam Myjak jest aktualnie rektorem uczelni. »

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Państwowa uczelnia poznańska, założona w 1919 r. Oferuje kształcenie na 14 kierunkach artystycznych w ramach utworzonych 8 wydziałów. Liczba studentów wynosi ok. 1,5 tys. Obecnym rektorem uczelni jest prof. Marcin Berdyszak. »

Page 1 of 212
Przejdź do paska narzędzi