kierunek sport

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Publiczna uczelnia, założona w 1969 r. Obecnie uczelnia oferuje podjęcie nauki na dwóch wydziałach, w ramach których zostały utworzone cztery kierunki. Studia na uczelni odbywają się na I i II stopniu studiów. Dr hab. Waldemar Moska pełni funkcję rektora na AWFiS w Gdańsku. »

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Państwowa uczelnia, założona w 1946 r. Prowadzi edukację w ramach studiów na I i II stopniu, na trzech wydziałach: fizjoterapii, nauk o sporcie oraz wychowania fizycznego. Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Publiczna uczelnia warszawska, założona w 1929 r. Znajduje się przy ulicy Marymonckiej w Warszawie. Obecnie dysponuje trzema wydziałami, w ramach których można kształcić się na kierunkach: sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia oraz pielęgniarstwo. Rektorem AWF w Warszawie jest dr hab. Andrzej Mastalerz. »

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Państwowa uczelnia wyższa, założona w 1919 r. Kształci studentów na I i II stopniu studiów, na dwóch wydziałach: wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński. »

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Krakowska uczelnia publiczna założona w 1950 r. Obecnie kształci studentów na trzech wydziałach: wychowania fizycznego i sportu, turystyki i rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej. Patronem uczelni jest wybitny polski sportowiec, trzykrotny olimpijczyk – Bronisław Czech (1908-1944). Funkcję rektora pełni dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek. »

Przejdź do paska narzędzi