kierunek terapia zajęciowa

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Państwowa uczelnia, założona w 1946 r. Prowadzi edukację w ramach studiów na I i II stopniu, na trzech wydziałach: fizjoterapii, nauk o sporcie oraz wychowania fizycznego. Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Państwowa uczelnia medyczna, założona 1 stycznia 1950 r. Uniwersytet zajmuje trzecie miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni medycznych. Kształci studentów na czterech wydziałach: dwóch lekarskich, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Jacek Wysocki. »

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Krakowska uczelnia publiczna założona w 1950 r. Obecnie kształci studentów na trzech wydziałach: wychowania fizycznego i sportu, turystyki i rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej. Patronem uczelni jest wybitny polski sportowiec, trzykrotny olimpijczyk – Bronisław Czech (1908-1944). Funkcję rektora pełni dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek. »

Przejdź do paska narzędzi