kierunek wiedza o teatrze

Uniwersytet Gdański

Uczelnia publiczna z siedzibą rektora w Gdańsku, została założona 20 marca 1970 r. Motto uczelni jest następujące: In mari via tua, w tłumaczeniu polskim oznacza to: „W morzu twa droga”. Uczelnia prowadzi kształcenie na ponad dziesięciu wydziałach o różnych profilach. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Bernard Lammek. »

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Publiczna uczelnia teatralna, założona w 1946 r. W ramach kształcenia, uczelnia oferuje naukę na 4 wydziałach: aktorskim, reżyserii, wiedzy o teatrze i sztuki lalkarskiej. Warszawska uczelnia mieści się przy ulicy Miodowej. Obecnie rektorem Akademii Teatralnej jest prof. Andrzej Strzelecki. »

Przejdź do paska narzędzi