Uniwersytet Gdański

Uczelnia publiczna z siedzibą rektora w Gdańsku, została założona 20 marca 1970 r. Motto uczelni jest następujące: In mari via tua, w tłumaczeniu polskim oznacza to: „W morzu twa droga”. Uczelnia prowadzi kształcenie na ponad dziesięciu wydziałach o różnych profilach. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Bernard Lammek.

Wydział Biologii
biologia
biologia medyczna
waloryzacja i ochrona przyrody

Wydział Chemii
chemia
ochrona środowiska
biznes i technologia ekologiczna

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Filologiczny
amerykanistyka
etnofilologia kaszubska
filologia angielska
filologia germańska
filologia klasyczna
filologia polska
filologia romańska
filologia rosyjska
iberystyka
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
skandynawistyka
slawistyka
studia wschodnie
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
zarządzanie instytucjami artystycznymi

Wydział Historyczny
archeologia
etnologia
historia
historia sztuki
krajoznawstwo i turystyka historyczna
niemcoznawstwo
religioznawstwo

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
bioinformatyka
fizyka
fizyka medyczna
informatyka
matematyka
matematyka ekonomiczna

Wydział Nauk Społecznych
bezpieczeństwo narodowe
dyplomacja
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
pedagogika
pedagogika specjalna
pedagogika wczesnej edukacji
politologia
praca socjalna
psychologia
socjologia

Wydział Oceanografii i Geografii
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia morska
oceanografia

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja
kryminologia
podatki i doradztwo podatkowe

Wydział Zarządzania
finanse i rachunkowość
informatyka i ekonometria
zarządzanie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
biotechnologia

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi