kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Państwowa uczelnia pedagogiczna, założona 11 maja 1946 r. Kształci studentów na 6 wydziałach: humanistycznym, filologicznym, geograficzo-biologicznym, pedagogicznym oraz matematyczno-fizyczno-technicznym i sztuki. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. Michał Śliwa. »

Przejdź do paska narzędzi