Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Państwowa uczelnia pedagogiczna, założona 11 maja 1946 r. Kształci studentów na 6 wydziałach: humanistycznym, filologicznym, geograficzo-biologicznym, pedagogicznym oraz matematyczno-fizyczno-technicznym i sztuki. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. Michał Śliwa.

Wydział Humanistyczny
administracja
antropologia historyczna
bezpieczeństwo wewnętrzne
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
historia
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Wydział Filologiczny
filologia
filologia polska
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Wydział Pedagogiczny
pedagogika
pedagogika specjalna
bezpieczeństwo narodowe
praca socjalna

Wydział Geograficzno-Biologiczny
biologia
geografia

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
matematyka
fizyka
technika
informatyka

Wydział Sztuki
edukacja artystyczna
digital design
grafika
malarstwo
wzornictwo

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi