Słupsk

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki

Niepubliczna uczelnia techniczna, założona 30 sierpnia 2003 r. Oferuje podjecie studiów w trybie niestacjonarnym. Studia inżynierskie odbywają się na dwóch kierunkach: gospodarki przestrzennej oraz geodezji i kartografii. Prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer pełni funkcję rektora uczelni. »

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

Niepubliczna uczelnia, założona w 1995 r. Daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, takich jak zarządzanie, ekonomia czy bankowość. Funkcję rektora pełni dr inż. Monika Zajkowska. »

Akademia Pomorska w Słupsku

Publiczna uczelnia pedagogiczna, założona w 2000 r. Motto uczelni brzmi: Dubium scientiae initium,co oznacza „Przy zwątpieniu zaczyna się nauka”. Akademia Pomorska w Słupsku daje możliwość podjęcia studiów na trzech wydziałach. Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd pełni aktualnie funkcję rektora uczelni. »

Przejdź do paska narzędzi