Wrocław

Wyższa Szkoła Handlowa

Niepubliczna uczelnia, założona w 1997 r. z inicjatywy dr Ireny Tomys, która jest jednocześnie rektorem uczelni. Uczelnia oferuje kształcenie na I i II stopniu, na następujących kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i europeistyka. »

Wyższa Szkoła Filologiczna

Niepubliczna szkoła wyższa, założona w 2002 r. Prowadzi studia I, II i III stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach typowo humanistycznych. Mottem przewodnim uczelni jest łacińskie hasło: Verba docent, exempla trahunt, co w tłumaczeniu polskim oznacza: Słowa uczą, przykłady pociągają. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Norbert Morciniec. »

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna

Niepubliczna uczelnia, założona 19 października 2006 r. Oferuje kształcenie na studiach licencjackich (I stopnia) na kierunkach dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia i innych. Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu mieści się przy ulicy Nowowiejskiej. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Aleksander Koll. »

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Niepubliczna uczelnia wrocławska, założona w 2001 r. Oferuje kształcenie na studiach I stopnia na kierunkach: logistyka, transport, budownictwo i gospodarka przestrzenna. Rektorem uczelni jest dr inż. Zbigniew Sebastian, a dziekanem dr inż. Anna Dzikowska. »

Uniwersytet Wrocławski

Państwowy uniwersytet, założony 24 sierpnia 1945 r. Uczelnia kształci studentów na 46 kierunkach, na studiach dziennych, zaocznych oraz wieczorowych. Mieści się we Wrocławiu przy ulicy Uniwersyteckiej. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. Marek Bojarski. »

Page 1 of 3123
Przejdź do paska narzędzi