Uniwersytet Wrocławski

Państwowy uniwersytet, założony 24 sierpnia 1945 r. Uczelnia kształci studentów na 46 kierunkach, na studiach dziennych, zaocznych oraz wieczorowych. Mieści się we Wrocławiu przy ulicy Uniwersyteckiej. Rektorem uczelni jest obecnie prof. dr hab. Marek Bojarski.

Wydział Biotechnologii
biotechnologia

Wydział Chemii
chemia

Wydział Filologiczny
filologia
filologia polska
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Fizyki i Astronomii
fizyka
astronomia

Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka
informatyka

Wydział Nauk Biologicznych
biologia
genetyka i biologia eksperymentalna
mikrobiologia
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
historia
pedagogika

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
geologia
geografia
gospodarka przestrzenna

Wydział Nauk Społecznych
politologia
filozofia
międzynarodowe stosunki gospodarcze
socjologia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
prawo
administracja
ekonomia

 

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi