kalendarz

Terminy dodatkowe i poprawkowe – matura 2015

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół odbędzie się 30 czerwca 2015 r.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.
Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie egzaminy maturalne odbędą się w terminie od 1 do 17 czerwca 2015 r.

Termin poprawkowy matury 2015.
Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach:

– część pisemna: 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9.00.
– część ustna: 24–28 sierpnia 2015 r. — język polski oraz języki mniejszości narodowych i języki obce

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw dojrzałości dla egzaminu poprawkowego – 11 września 2015 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi