osobowosc

Typy osobowości

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu, która powinna być przemyślana i przedyskutowana z najbliższymi, nie tylko z rodzicami, ale także z doradcą zawodowym. Wiele czynników ma wpływ na rozwój kariery zawodowej. Spotkanie z doradcą zawodowym pomoże nam zrozumieć, jaki jest nasz typ osobowości, a co za tym idzie, jakie zawody byłyby dla nas najlepsze do wykonywania.

W psychologii wyróżnia się 6 typów osobowości: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy oraz konwencjonalny.

  • typ realistyczny – to typ osobowości osób zafascynowanie pracą różnych maszyn i urządzeń, które przejawiają sprawność manualną, są uzdolnione technicznie lub mechanicznie, np. budowlańcy, mechanicy, elektrycy itp.
  • typ badawczy – osoby, których interesuje zrozumienie otaczającego świata, przeprowadzanie eksperymentów, przejawiają one zdolności matematyczne, są to tzw. ścisłowcy, np. matematyk, biolog, fizyk, chemik, informatyk itp.
  • typ artystyczny – artystyczna dusza, to osoba kreatywna, która dąży do wyrażania siebie, posiada zdolności pisarskie, plastyczne, muzyczne, np. muzyk, aktor, malarz
  • typ społeczny  – ten typ osobowości świadczy o potrzebie niesienia pomocy innym, osoby o typie społecznym są cierpliwe i empatyczne, np. nauczyciel, psycholog
  • typ przedsiębiorczy – osoby energiczne, pewne siebie, np. handlowiec, dyrektor
  • typ konwencjonalny – osoby dobrze zorganizowane, porządkowe, indywidualiści, np. bibliotekarz, urzędnik itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi