Uniwersytet Szczeciński

Uczelnia publiczna, założona 21 lipca 1984 r. Jest jedną z największych uczelni na Pomorzu Zachodnim. Daje możliwość podjęcia studiów na 10 wydziałach o różnych profilach. Oferuje kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Wydział Prawa i Administracji
administracja
ekonomiczno-prawny
prawo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
analityka gospodarcza
ekonomia
finanse i rachunkowość
gospodarka nieruchomościami
informatyka i ekonometria
przedsiębiorczość i inwestycje
rachunkowość i doradztwo finansowe
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Humanistyczny
archeologia
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
etnologia
etnoregionalistyka świata
europeistyka
filozofia
historia
kognitywistyka komunikacji
media i cywilizacja
mediacja międzykulturowa
pedagogika
pedagogika specjalna
politologia
polityka społeczna
praca socjalna
psychologia
rozwój regionalny i fundusze europejskie
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia nad wojną i wojskowością

Wydział Filologiczny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia polska
filologia
komunikacja kulturowa
kulturoznawstwo
przekład interkulturowy i intermedialny

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
finanse i rachunkowość
logistyka
turystyka i rekreacja
zarządzanie

Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizyka
matematyka
optyka okularowa

Wydział Biologii
biologia
biotechnologia
mikrobiologia
ochrona środowiska

Wydział Teologiczny
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
nauki o rodzinie
teologia

Wydział Nauk o Ziemi
geologia
gospodarka przestrzenna
oceanografia
turystyka i rekreacja

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
turystyka i rekreacja
wychowanie fizyczne
zdrowie publiczne

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi