Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Publiczna uczelnia techniczno-humanistyczna, założona 13 stycznia 1950 r. Motto uczelni brzmi: „Ku godnej przyszłości”. Oferuje kształcenie na I, II i III stopniu, na ośmiu wydziałach i 35 kierunkach. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik pełni obecnie funkcję rektora uczelni.

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ekonomia
administracja
towaroznawstwo
prawo w działalności gospodarczej

WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA TECHNOLOGII I WZORNICTWA
technologia chemiczna
wzornictwo
kosmetologia
bezpieczeństwo i higiena pracy

WYDZIAŁ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn
inżynieria odnawialnych źródeł energii
budownictwo
logistyka
samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

WYDZIAŁ INFORMATYKI I MATEMATYKI
matematyka
informatyka

WYDZIAŁ SZTUKI
sztuka mediów i edukacja wizualna
malarstwo
grafika
architektura wnętrz
wzornictwo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI
elektrotechnika
transport
elektronika i telekomunikacja
turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
filologia polska
filologia angielska
filologia germańska
dziennikarstwo
pedagogika
praca socjalna
kulturoznawstwo europejskie

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ
fizjoterapia
pielęgniarstwo
wychowanie fizyczne

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi