rekrutacja

Wolne miejsca na uczelniach – rok akademicki 2015-2016

Na wyższych uczelniach są jeszcze wolne miejsca na rok akademicki 2015/2016 dla osób, które nie dostały się podczas I rekrutacji, na następujących kierunkach:

(Rekrutacja trwa do dzisiaj!!!)

Łódź

Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Muzyczna
Szkoła Filmowa

Warszawa

Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Główna Handlowa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Teatralna
Akademia Wychowania Fizycznego
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Muzyczny
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Technologiczny Humanistyczny w Radomiu
Wojskowa Akademia Technicza

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staczica w Krakowie
Akademia Muzyczna
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Państwowa Wyższa Szkoła Teatrala im. Ludwika Solskiego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagieloński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołataja w Krakowie

Poznań

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniewrsytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczne w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Katowice

Akadamia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznenego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Śląska

Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Politechnika Lubelska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Oddział w Kielcach

Wrocław

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Oddział we Wrocławiu

Opole

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski

Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Akademia Medyczna we Wrocławiu – Międzywydziałowy Ośrodek Dydaktyczny w Zielonej Górze
Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze

Bydgoszcz

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – oddział w Bydgoszczy

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Oddział w Toruniu

Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gorzów Wielkopolski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Politechnika Szczecińska – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gdańsk

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański

Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Oddział w Radomiu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Oddział w Radomiu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kolegium Licencjackie w Radomiu
Uniwersytet Warszawski – Oddział w Radomiu

Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza
Politechnika Częstochowska

źródło: www.otouczelnie.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi