flaga polski

WOS – Prezydenci Polski

Drodzy Maturzyści! Rok 2015 jest rokiem szczególnym dla naszego kraju, ponieważ w maju, dokładnie 10 maja, odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Uczniowie zdający WOS na maturze powinni powtórzyć wiadomości dotyczące panowania prezydentów Polski, a także to, jakie funkcje sprawuje głowa państwa, jakie są prawa i obowiązki Prezydenta.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem polskich władz, najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kadencja

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Uprawnienia Prezydenta RP

V rozdział Konstytucji RP dotyczy urzędu prezydenta. Zostały w nim opisane m.in. jego uprawnienia. Do najważniejszych zalicza się:

 • podpisywanie ustaw uchwalonych przez Sejm i Senat
 • ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych
 • mianowanie i odwoływanie ambasadorów i innych przedstawicieli Polski w innych państwach oraz organizacjach międzynarodowych
 • zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, mianowanie szefa sztabu generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
 • mianowanie Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych w czasie wojny
 • nadawanie stopni wojskowych (na wniosek ministra obrony narodowej)
 • nadawanie tytułów naukowych profesora oraz profesora sztuki
 • nadawanie obywatelstwa polskiego
 • nadawanie orderów i odznaczeń państwowych
 • wydawanie rozporządzeń, postanowień i zarządzeń
 • desygnowanie kandydata na Prezesa Rady Ministrów
 • dokonywanie zmian w składzie rządu
 • powoływanie sędziów

Pełny tekst V rozdz. Konstytucji RP znajduje się tutaj

Polscy Prezydenci

Okres II Rzeczpospolitej
Gabriel Narutowicz 1922
Stanisław Wojciechowski 1922-1926
Ignacy Mościcki 1926-1939

Prezydenci na Wychodźstwie
Władysław Raczkiewicz 1939-1947
August Zaleski 1947-1972
Stanisław Ostrowski 1972-1979
Edward Raczyński 1979-1986
Kazimierz Sabbat 1986-1989
Ryszard Kaczorowski 1989-1991

Polska Rzeczpospolita Ludowa
Bolesław Bierut Prezydent Krajowej Rady Narodowej 1944-1947. Prezydent RP 1947-1952

Przewodniczący Rady Państwa PRL
Aleksander Zawadzki 1952-1964
Edward Ochab 1964-1968
Marian Spychalski 1968-1970
Józef Cyrankiewicz 1970-1972
Henryk Jabłoński 1972-1985
Wojciech Jaruzelski 1985-1989

Okres III Rzeczpospolitej
Wojciech Jaruzelski 1989-1990
Lech Wałęsa 1990-1995
Aleksander Kwaśniewski 1995-2005
Lech Kaczyński 2005-2010
Bronisław Komorowski 2010-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi