puchar

Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2015r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Poniżej podajemy wykaz przedmiotów, nazwy olimpiad oraz nazwę organizatora:

Przedmiot Nazwa Olimpiady  Nazwa Organizatora
Biologia Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników
Chemia Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo Chemiczne
Filozofia Olimpiada Filozoficzna Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Fizyka i astronomia Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne
Geografia Olimpiada Geograficzna Polskie Towarzystwo Geograficzne
Historia Olimpiada Historyczna Polskie Towarzystwo Historyczne
Historia muzyki
Historia sztuki
Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
Informatyka Olimpiada Informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki
Język angielski Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Lindego – Poznań
Język białoruski Olimpiada Języka Białoruskiego Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki
Język francuski Olimpiada Języka Francuskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe
Język hiszpański Olimpiada Języka Hiszpańskiego Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Język łaciński i kultura antyczna Olimpiada Języka Łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski
Język niemiecki Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Lindego – Poznań
Język polski Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Instytut Badań Literackich
Język rosyjski Olimpiada Języka Rosyjskiego Uniwersytet Warszawski
Matematyka Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
Wiedza o społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki

Artur Gałęski
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi