uczen

Wyniki matur 2015 w starej i nowej formule

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju bieżącego roku przystąpiło 275 568 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 99 736 tegorocznych absolwentów techników. W porównaniu z zeszłoroczną „starą” maturą, nowa formuła egzaminu dojrzałości wyszła zdecydowanie lepiej.

Maturę zdało 80% maturzystów. 15% zdających nie zdało matury z jednego przedmiotu i ma możliwość przystąpienia do matury poprawkowej, która odbędzie się w sierpniu. Tylko 5% maturzystów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu i ma szansę poprawienia matury za rok.

Absolwenci techników, którzy zdawali tegoroczną maturę jeszcze w starej formule uzyskali gorsze wyniki, ponieważ maturę zdało tylko 64% maturzystów, z kolei 25% uczniów ma możliwość przystąpienia do matury poprawkowej, która będzie miała miejsce już za niecałe dwa miesiące. 11% maturzystów nie zdało matury.

Są to jedynie wstępne wyniki matury 2015. Oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, zostaną upublicznione 11 września 2015 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi