Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publiczna uczelnia akademicka, założona 1 stycznia 2009 r. Uczelnia posiada 10 wydziałów, am których studiuje obecnie ok. 15 tys. studentów. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki pełni funkcję rektora.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
bioinformatyka
biologia
biotechnologia
zootechnika

Wydział Budownictwa i Architektury
architektura i urbanistyka
budownictwo
budownictwo – inżynier europejski
inżynieria środowiska
wzornictwo

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
turystyka i rekreacja
zarządzanie

Wydział Elektryczny
teleinformatyka
automatyka i robotyka
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika

Wydział Informatyki
informatyka
inżynieria cyfryzacji

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
mechanika i budowa maszyn
energetyka
mechatronika
zarządzanie i inżynieria produkcji
transport
inżynieria materiałowa

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
architektura krajobrazu
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
rolnictwo
technika rolnicza i leśna

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
eksploatacja mórz i oceanów
mikrobiologia stosowana
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
oceanotechnika
inżynieria bezpieczeństwa
budowa jachtów
transport

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
chemia
inżynieria chemiczna i procesowa
nanotechnologia
ochrona środowiska
technologia chemiczna

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi