Zbiory zadań maturalnych na stronie CKE

Niedawno pisaliśmy o tym, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ukażą się materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli w formie zbiorów zadań i przykładowych odpowiedzi. Tak też się stało. Od 14 grudnia można pobierać materiały edukacyjne oraz nagrania dostępne na stronie CKE z następujących przedmiotów:

Biologii, chemii, fizyki, filozofii, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, języków obcych, matematyki oraz WOS-u. Na stronie dostępne są także filmy i scenariusze z języka polskiego, chemii oraz biologii.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zadanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego wyciągnięte ze zbioru zadań dostępnego tutaj

Zadanie 21.
a) Który z twórców zajął krytyczne stanowisko wobec koncepcji „sztuki dla sztuki”?

A.Bolesław Prus w Lalce.
B.Stanisław Wyspiański w Weselu.
C.Bruno Schulz w Opowiadaniach.
D.Witold Gombrowicz w Ferdydurke.

b) Uzasadnij swoją odpowiedź jednym argumentem.

Przykład poprawnej odpowiedzi:
a) B
b) Stanisław Wyspiański uważał, że sztuka powinna służyć narodowej sprawie; artysta ma obowiązek poruszać ważne dla narodu kwestie; wyrazem krytyki koncepcji „sztuki dla sztuki” jest w dramacie kreacja postaci Poety. Wskazówki do rozwiązania zadania. Wprawdzie we wszystkich wymienionych w zadaniu utworach pojawia się motyw twórcy, ale tylko autor Wesela nawiązuje do sformułowanej w XIX wieku koncepcji „sztuki dla sztuki”. Przypomnij sobie, czym dla jej zwolenników była sztuka i jak postrzegali rolę artysty. Zastanów się, jaką funkcję w dramacie Stanisława Wyspiańskiego pełni postać Rycerza ukazująca się Poecie, którego pierwowzorem był Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Odpowiedz, dlaczego Stanisław Wyspiański krytykował „sztukę dla sztuki”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi