Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Publiczna uczelnia przyrodnicza, założona 23 września 1816 r. Kształci studentów na 18 wydziałach przyrodniczych. Łączna liczba studentów to ok. 25 tys. Prof. dr hab. Alojzy Szymański pełni aktualnie funkcję rektora uczelni.

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ogrodnictwo
ochrona zdrowia roślin
architektura krajobrazu
biotechnologia

Wydział Nauk o Żywności
bezpieczeństwo żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo

Wydział Nauk o Zwierzętach
bioinżynieria zwierząt
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
zootechnika

Wydział Rolnictwa i Biologii
biologia
inżynieria ekologiczna
rolnictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
budownictwo
inżynieria środowiska
inżynieria i gospodarka wodna
ochrona środowiska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
dietetyka
żywienie człowieka i ocena żywności
gastronomia i hotelarstwo

Wydział Nauk Ekonomicznych
ekonomia
finanse i rachunkowość
logistyka
turystyka i rekreacja
zarządzanie

Wydział Leśny
leśnictwo
gospodarka przestrzenna

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
informatyka
informatyka i ekonometria

Wydział Inżynierii Produkcji
inżynieria systemów biotechnicznych
technologie energii odnawialnej
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Technologii Drewna
meblarstwo
technologia drewna

Wydział Nauk Społecznych
pedagogika
socjologia

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
weterynaria

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi