Białystok

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Niepubliczna uczelnia medyczna, założona 16 kwietnia 2003 r. Kształci studentów na I i II stopniu. Możliwe jest także podjęcie studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje następujące kierunki studiów: biotechnologię, kosmetologię, fizjoterapię, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Prof. dr hab. Zbigniew Puchalski pełni funkcję rektora. »

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Niepubliczna uczelnia, założona 17 sierpnia 1993 r. WSFiZ prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na kierunkach: psychologia, finanse i rachunkowość, administracja, prawo, komunikacja społeczna i PR, zarządzanie i współczesne stosunki międzynarodowe. Obecnie rektorem jest doc. dr Edward Hościłowicz. »

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

Niepubliczna uczelnia, założona 28 czerwca 1996 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Patronem uczelni jest Stanisław Staszic – jeden z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia. Kształcenie jest możliwe przez utworzenie 9 kierunków. Rektorem uczelni jest dr Andrzej Malec. »

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Niepubliczna uczelnia, założona 14 maja 1996 r. Oferuje naukę na studiach licencjackich i magisterskich w ramach czterech kierunków (pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna). Rektorem uczelni jest dr Marek Jasiński. »

Politechnika Białostocka

Publiczna uczelnia techniczna, założona 1 grudnia 1949 r. Obecnie kształci ponad 13 tys. studentów. Oferuje podjecie studiów na sześciu wydziałach technicznych. Rektorem Politechniki Białostockiej jest prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. »

Page 1 of 212
Przejdź do paska narzędzi