Politechnika Białostocka

Publiczna uczelnia techniczna, założona 1 grudnia 1949 r. Obecnie kształci ponad 13 tys. studentów. Oferuje podjecie studiów na sześciu wydziałach technicznych. Rektorem Politechniki Białostockiej jest prof. dr hab. inż. Lech Dzienis.

Wydział Architektury
architektura i urbanistyka
architektura wnętrz
grafika

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
architektura krajobrazu
biotechnologia
budownictwo
ekoinżynieria
gospodarka przestrzenna
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska

Wydział Elektryczny
elektrotechnika
elektronika i telekomunikacja
energetyka
ekoenergetyka

Wydział Informatyki
informatyka
informatyka i ekonometria
matematyka

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn
automatyka i robotyka
edukacja techniczno-informatyczna
inżynieria biomedyczna
technika rolnicza i leśna
energetyka

Wydział Zarządzania
zarządzanie
logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
turystyka i rekreacja
zarządzanie i inżynieria usług

Related Posts

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi