kierunek analityka gospodarcza

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnia publiczna, założona 21 lipca 1984 r. Jest jedną z największych uczelni na Pomorzu Zachodnim. Daje możliwość podjęcia studiów na 10 wydziałach o różnych profilach. Oferuje kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. »

Uniwersytet Łódzki

Publiczna uczelnia łódzka, założona 24 maja 1945 r. Obecnie uczelnie daje możliwość podjęcia studiów na 12 wydziałach o różnych profilach. Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 40 tys. osób. Funkcję rektora pełni aktualnie prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel. »

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Państwowa uczelnia ekonomiczna, założona w 1947 r. Oferuje studia na czterech wydziałach, w ramach których można podjąć naukę na 13 kierunkach. Funkcję rektora uczelni pełni aktualnie prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. »

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krakowska uczelnia państwowa, założona 28 maja 1925 r. Kształci studentów na czterech wydziałach: finansów, ekonomii i stosunków międzynarodowych, zarządzania i towaroznawstwa. Mottem uczelni jest łacińskie hasło: Rerum cognoscere causas et valorem, co po polsku oznacza: Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Funkcję rektora pełni obecnie Andrzej Chochół. »

Przejdź do paska narzędzi