Uniwersytet Łódzki

Publiczna uczelnia łódzka, założona 24 maja 1945 r. Obecnie uczelnie daje możliwość podjęcia studiów na 12 wydziałach o różnych profilach. Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 40 tys. osób. Funkcję rektora pełni aktualnie prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
biologia
ochrona środowiska
biomonitoring
biotechnologia
genetyka
mikrobiologia
ochrona środowiska

Wydział Chemii
chemia
chemia kosmetyczna
analityka chemiczna
międzywydziałowe studia matematyczno-wydziałowe

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ekonomia
socjologia
analityka gospodarcza
analityka społeczna
europeistyka
finanse i rachunkowość
gospodarka przestrzenna
informatyka
informatyka i ekonometria
inwestycje i nieruchomości
logistyka
międzynarodowe stosunki gospodarcze
praca socjalna
rynek finansowy
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Filologiczny
filologia
filologia polska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
literaturoznawstwo stosowanej
lingwistyka stosowana
logopedia z audiologią
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
kulturoznawstwo
lingwistyka dla biznesu

Wydział Filozoficzno-Historyczny
filozofia
historia

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
fizyka
informatyka stosowana

Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka
informatyka

Wydział Nauk Geograficznych
geografia

Wydział Nauk o Wychowaniu
pedagogika
psychologia

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
stosunki międzynarodowe
politologia

Wydział Zarządzania
zarządzanie
analiza i zarządzanie w biznesie
marketing
zarządzanie publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
logistyka
rachunkowość
finanse i inwestycje
gospodarka przestrzenna
lingwistyka dla biznesu

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi