kierunek geodezja i kartografia

Akademia Morska w Szczecinie

Państwowa uczelnia publiczna, założona 1 stycznia 1947 r. Kształci studentów na trzech wydziałach o profilu morskim. Głównym celem Akademii Morskiej jest wykształcenie na wysokim poziomie przyszłych mechaników i nawigatorów. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. »

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym, założona 6 sierpnia 1955 r. 11 kwietnia 2008 r. uczelnia stała się uniwersytetem. Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na siedmiu wydziałach o różnych profilach. Obecnie funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Wesołowski. »

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki

Niepubliczna uczelnia techniczna, założona 30 sierpnia 2003 r. Oferuje podjecie studiów w trybie niestacjonarnym. Studia inżynierskie odbywają się na dwóch kierunkach: gospodarki przestrzennej oraz geodezji i kartografii. Prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer pełni funkcję rektora uczelni. »

Politechnika Świętokrzyska

Publiczna uczelnia techniczna, założona 5 czerwca 1965 r. Kształci 10 000 studentów w ramach 16 kierunków i 50 specjalności. Funkcję rektora uczelni pełni obecnie prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. »

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Niepubliczna szkoła wyższa założona 13 września 2000 r. w Bydgoszczy przez Helenę i Romana Czakowskich. Dr Helena Czakowska pełni funkcję rektora. Uczelnia kształci studentów na I, II i III stopniu studiów, na kierunkach technicznych, humanistycznych, przyrodniczych i wielu innych. »

Page 1 of 3123
Przejdź do paska narzędzi