Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym, założona 6 sierpnia 1955 r. 11 kwietnia 2008 r. uczelnia stała się uniwersytetem. Uniwersytet Przyrodniczy oferuje kształcenie na siedmiu wydziałach o różnych profilach. Obecnie funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Wesołowski.

Wydział Agrobioinżynierii
bioinżynieria
agrobiznes
towaroznawstwo
inżynieria środowiska
ekonomia
turystyka i rekreacja
gospodarka przestrzenna
leśnictwo
rolnictwo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
weterynaria

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
zootechnika
ochrona środowiska
biologia
bezpieczeństwo i higiena pracy
behawiorystyka zwierząt
bezpieczeństwo żywności
hipologia i jeździectwo

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ogrodnictwo
architektura krajobrazu
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
zielarstwo i terapie roślinne

Wydział Inżynierii Produkcji
technika rolnicza i leśna
zarządzanie i inżynieria produkcji
edukacja techniczno-informatyczna
transport
geodezja i kartografia
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
biotechnologia
dietetyka
technologia żywności i żywienie człowieka
żywienie człowieka i dietetyka

Wydział Biogospodarki
rolnictwo
biologia

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi