kierunek jazz i muzyka estradowa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnia publiczna, założona 23 października 1944 r. Jest piątym uniwersytetem w Polsce. W ramach studiów możliwe jest podjęcie nauki na 11 wydziałach o różnych profilach. Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. UMCS pełni aktualnie funkcję rektora. »

Uniwersytet Zielonogórski

Publiczna uczelnia, założona 1 września 2001 r. Kształci studentów na I, II i III stopniu w ramach studiów dziennych i zaocznych, na 11 wydziałach o zróżnicowanych profilach nauczania. Uniwersytet kształci ponad 15 tys. studentów. Rektorem jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. »

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia muzyczna, założona 1 października 1974 r. Patronem uczelni jest Feliks Nowowiejski (1877-1946), słynny polski kompozytor i dyrygent. Motto uczelni brzmi: Musica Spiritus Movens, co oznacza „Muzyka porusza ducha”. Uczelnia kształci studentów na czterech wydziałach muzycznych. Funkcję rektora pełni prof. Jerzy Kaszuba. »

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Państwowa uczelnia muzyczna, założona w 1948 r. Oferuje kształcenie na studiach I, II i III stopnia. Co więcej, posiada także uprawnienia do nadawania stopni habilitacyjnych i nadania tytułu profesora. Uczelnia oferuje podjęcie nauki na jednym z kierunków czterech wydziałów muzycznych. Rektorem uczelni jest dr hab. Krystian Kiełb prof. AMKL. »

Przejdź do paska narzędzi