Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnia publiczna, założona 23 października 1944 r. Jest piątym uniwersytetem w Polsce. W ramach studiów możliwe jest podjęcie nauki na 11 wydziałach o różnych profilach. Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. UMCS pełni aktualnie funkcję rektora.

Wydział Artystyczny
grafika
malarstwo
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
jazz i muzyka estradowa

Wydział Biologii i Biotechnologii
biologia
biotechnologia

Wydział Chemii
chemia
ochrona środowiska

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
finanse i rachunkowość
zarządzanie
logistyka

Wydział Filozofii i Socjologii
europeistyka
filozofia
kognitywistyka
kreatywność społeczna
socjologia
zarządzanie w politykach publicznych

Wydział Humanistyczny
filologia
filologia polska
archeologia
lingwistyka stosowana
historia kulturoznawstwo
logopedia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
matematyka
matematyka i finanse
fizyka
fizyka techniczna
inżynieria nowoczesnych materiałów
science and technology
informatyka

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
geografia
geoinformatyka
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja

Wydział Pedagogiki i Psychologii
animacja kultury
pedagogika
pedagogika specjalna
praca socjalna
psychologia

Wydział Politologii
bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
politologia
produkcja medialna
stosunki międzynarodowe
studia wschodnioeuropejskie

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja
bezpieczeństwo wewnętrzne
prawno-biznsowy

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi