Uniwersytet Zielonogórski

Publiczna uczelnia, założona 1 września 2001 r. Kształci studentów na I, II i III stopniu w ramach studiów dziennych i zaocznych, na 11 wydziałach o zróżnicowanych profilach nauczania. Uniwersytet kształci ponad 15 tys. studentów. Rektorem jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Wydział Artystyczny
architektura wnętrz
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej
grafika
jazz i muzyka estradowa
malarstwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
budownictwo
inżynieria środowiska

Wydział Ekonomii i Zarządzania
bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
logistyka
zarządzanie

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
automatyka i robotyka
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka

Wydział Fizyki i Astronomii
astronomia
fizyka
fizyka techniczna
inżynieria kosmiczna

Wydział Humanistyczny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
europeistyka i stosunki transgraniczne
filologia (germańska, rosyjska, angielska, romańska)
filologia polska
filozofia
historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
kulturoznawstwo
ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego
politologia
polityka publiczna

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
informatyka i ekonometria
inżynieria danych
matematyka

Wydział Mechaniczny
bezpieczeństwo i higiena pracy
edukacja techniczno-informatyczna
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych
biologia
biotechnologia
ochrona środowiska

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
pielęgniarstwo
pedagogika
praca socjalna
psychologia
socjologia
wychowanie fizyczne

Wydział Prawa i Administracji
administracja
prawo

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi