Olsztyn

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Niepubliczna uczelnia o profilu ekonomiczno-informatycznym, założona 20 sierpnia 1997 r. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich, a także podyplomowych, na trzech wydziałach. Prof. dr hab. Zbigniew Laudański pełni funkcję rektora. »

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Prywatna uczelnia, założona 2 lipca 1996 r. Kształci studentów w ramach studiów na następujących kierunkach: informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, zarządzanie i ekonomia. »

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Niepubliczna szkoła wyższa, założona 15 maja 1997 r. Kształci studentów na I i II stopniu studiów, na czterech wydziałach: zdrowia publicznego, fizjoterapii, wychowania fizycznego i nauk humanistyczno-społecznych. Obecny rektor to prof. dr hab. Henryk Kostyra. »

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publiczna uczelnia, założona 1 września 1999 roku. Kształci studentów na 17 wydziałach, na 59 kierunkach. Uczelnia skupia w sobie ponad 30 tys. studentów. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Ryszard Górecki. »

Przejdź do paska narzędzi