Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publiczna uczelnia, założona 1 września 1999 roku. Kształci studentów na 17 wydziałach, na 59 kierunkach. Uczelnia skupia w sobie ponad 30 tys. studentów. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Ryszard Górecki.

Wydział Prawa i Administracji
administracja
bezpieczeństwo wewnętrzne
prawo

Wydział Humanistyczny
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia polska
filologia
filozofia
historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
logopedia
stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk Technicznych
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
technika rolnicza i leśna

Wydział Nauk Ekonomicznych
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
ekonomia

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
zootechnika
bioinżynieria produkcji żywności

Wydział Sztuki
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Nauk o Środowisku
turystyka i rekreacja
rybactwo
ochrona środowiska
inżynieria środowiska
inżynieria akwakultury

Wydział Nauk Medycznych
dietetyka
lekarski
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne

Wydział Nauki o Żywności
towaroznawstwo
technologia żywności i żywienie człowieka
inżynieria chemiczna i procesowa
gastronomia – sztuka kulinarna

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
architektura krajobrazu
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
rolnictwo

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna

Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka
matematyka

Wydział Nauk Społecznych
bezpieczeństwo narodowe
pedagogika
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
socjologia

Wydział Biologii i Biotechnologii
biologia
biotechnologia
mikrobiologia
nauki o rodzinie
prawo kanoniczne

Wydział Teologiczny
teologia

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
weterynaria

Related Posts

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi