Radom

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Niepubliczna uczelnia zawodowa, założona 29 lipca 1998 r. Prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia. W ramach studiów zostały utworzone trzy wydziały o profilu ekonomiczno-prawnym. Funkcję rektora pełni aktualnie doc. dr Elżbieta Kielska. »

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

Niepubliczna uczelnie zawodowa, założona 15 lipca 2002 r. Prowadzi kształcenie na studiach inżynierskich, w ramach których zostały utworzone następujące kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Dr Anna Sas-Badowska pełni funkcję rektora. »

Radomska Szkoła Wyższa

Niepubliczna uczelnia radomska, założona 4 sierpnia 1995 r. Prowadzi kształcenie na studiach licencjackich i inżynierskich. W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu zostały utworzone trzy kierunki. Rektorem uczelni jest dr Zbigniew Kwaśnik. »

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

Niepubliczna uczelnia, założona 14 lipca 1993 r. przez Zofię Czempińską-Świtalską i Krzysztofa Ostrowskiego. Uczelnia prowadzi kształcenie na I i II stopniu. Daje także możliwość podjęcia studiów podyplomowych. W ramach studiów zostały utworzone cztery wydziały. Obecnie rektorem jest dr hab. Anatol Peretiatkowicz. »

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Publiczna uczelnia techniczno-humanistyczna, założona 13 stycznia 1950 r. Motto uczelni brzmi: „Ku godnej przyszłości”. Oferuje kształcenie na I, II i III stopniu, na ośmiu wydziałach i 35 kierunkach. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Przejdź do paska narzędzi