Toruń

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Toruńska niepubliczna szkoła wyższa, założona 14 sierpnia 2001 r. Motto uczelni brzmi: Fides, Ratio et Patria, co w tłumaczeniu oznacza: Wiara, rozum i ojczyzna. Uczelnia oferuje kształcenie studentów na czterech kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, kulturoznawstwo i informatyka. Funkcję rektora pełni prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz. »

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej

Uczelnia niepubliczna, założona w 2009 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku filologia. Funkcję rektora pełni obecnie dr Bernard Jarosław Marciniak. Uczelnia umożliwia także podjęcie studiów podyplomowych. »

Wyższa Szkoła Bankowa

Toruńska uczelnia niepubliczna, założona 27 sierpnia 1998 r. Kształci studentów na I i II stopniu studiów. Uczelnie oferuje studentom następujące kierunki kształcenia: zarządzanie, turystyka i rekreacja, psychologia w biznesie, prawo w biznesie, pedagogika, inżynieria zarządzania, finanse i rachunkowość i bezpieczeństwo wewnętrzne. Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz. »

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet państwowy, założony 24 sierpnia 1945 r. Kształci studentów na 15 wydziałach. Patronem uczelni jest polski astronom – Mikołaj Kopernik (1473-1543). Motto uczelni jest następujące: Veritas in omnibus quaerenda est, co po polsku oznacza: „We wszystkim szukać prawdy”. Funkcję rektora pełni obecnie prof. dr hab. Andrzej Tretyn. »

Przejdź do paska narzędzi